woonvorm-together

Privacy

Kwaliteitszorg bieden houdt ook in dat de privacy van de cliënt gewaarborgd is. Het belang van de cliënt staat hierin voorop en daarom werken wij met een privacyreglement. Wanneer iemand bij ons in zorg komt, houden wij gegevens bij in het cliëntendossier. Deze gegevens zijn goed beveiligd en we gaan hiermee dan ook uiterst vertrouwelijk mee om. Mocht het nodig zijn dat gegevens uitgewisseld dienen te worden, gaat dit in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger. De cliënt beslist of er door ons informatie verstrekt mag worden of worden opgevraagd. Wanneer er sprake is van een vraag voor informatie-uitwisseling, wordt de reden altijd uitgelegd aan de cliënt of diens vertegenwoordiger.

Mocht je meer informatie willen over ons privacybeleid, dan vindt je hier het privacyreglement. In dit reglement staat o.a. de wettelijke termijnen voor het bewaren van privacygevoelige informatie en wordt uitleg gegeven over het recht op inzage in je dossier.