woonvorm-together

Jeugdgroep

Binnen de Jeugdgroep bieden we gespecialiseerde hulp en 24-uurs begeleiding in een beschermde omgeving aan jongeren met complexe hulpvragen. Vaak zijn dit meerdere zorgvragen ineen. Zoals gedragsproblemen al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Soms hebben de jongeren al diverse trajecten doorlopen binnen een pleeggezin, gezinshuis of een andere setting. Woonvorm Together onderscheid zich in het kunnen bieden van zorg en begeleiding op maat binnen een kleinschalige woongroep van max 4 jongeren. 

Onze doelgroep richt zich op meiden in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar. 

Woonvorm Together wil uw kind een veilige haven bieden binnen onze jeugdgroep. Ieder kind is immers uniek en verdient kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen tot een mooi, uniek volwassen persoon. Together Woonvorm wil hier waar mogelijk aan bijdragen. Wij bieden professionele begeleiding. Woonvorm Together werkt intensief samen met Pluryn | Voor mensen met complexe problematiek.

Heeft u een vraag of wilt u de mogelijkheden voor plaatsing van uw kind in onze jeugdgroep met ons bespreken? Neem dan gerust contact op. Dan bekijken we samen wat in uw situatie de beste oplossing is.