woonvorm-together

Beschermd wonen bij Woonvorm Together

Een plek waar je samen kunt leven, wonen en werken met begeleiding.

 • Dagbesteding: 5 dagen per week afwisselend en uitdagend werk.
 • Wonen: Appartementen met voor ieder een eigen zit/slaapkamer, douche/wc en keukenblok.
 • Gezamenlijke woonkamer. Een plek waar je samen activiteiten en spelletjes kunt doen.

Doelgroep en doelstellingen van Woonvorm Together

Woonvorm Together is een woonvoorziening voor (jong) volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. Sommige van onze bewoners hebben daarnaast een ontwikkelingsstoornis. Om plezierig en veilig te kunnen leven, hebben deze mensen in het dagelijks leven nabijheid nodig.

Deze geborgenheid bieden we bij Woonvorm Together. Een kleinschalige woonvoorziening waar je samen met andere medebewoners leeft. Woonvorm Together biedt 24-uurs begeleiding. De mate van begeleiding hangt af van wat de individuele bewoner nodig heeft. Woonvorm Together is geschikt voor mensen die houden van dieren en het buitenleven, samen willen koken, eten en klussen in en om het huis. Daarnaast zorgen we voor gezellige activiteiten.

Onze doelstellingen en uitgangspunten

 • Zelfstandig wonen met regie op eigen leven
 • Ondersteuning daar waar nodig
 • Zorg op maat 
 • Een prettige en vertrouwde woonomgeving
 • Voorkomen van dreigend sociaal isolement
 • Mogelijkheid tot gemeenschappelijke activiteiten
 • Iets voor elkaar kunnen betekenen
 • Mensen die je echt kennen, willen luisteren en met je mee willen denken
 • Mensen op wie je kan vertrouwen en waarop je dag en nacht een beroep kunt doen
 • Liefde voor elkaar
 • Mensen die je in je eigen waarde laten/ nemen zoals je bent
 • Denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden

Contra-indicaties

Woonvorm Together hanteert een aantal uitsluitingscriteria, namelijk:

 • Cliënten met complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Cliënten met actuele (soft) drugs- en/of alcoholverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn;
 • Cliënten met zeer ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Cliënten die verbaal en/of fysiek agressief zijn;
 • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten met een zintuigelijke beperking die doofblind zijn.


Vragen over beschermd wonen bij Woonvorm Together ? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.