woonvorm-together

Ambulante Begeleiding

WMO-ondersteuning

We bieden WMO-ondersteuning aan inwoners van diverse gemeenten zoals Ommen en Dalfsen. Deze begeleiding hangt van de vraag van de cliënt en wordt afgestemd met de gemeente. Immers, iedere situatie vraagt om maatwerk! We kijken dan ook welke medewerker de begeleiding kan bieden die nodig is.

Aan de hand van de afgesproken doelen wordt gekeken hoe de begeleiding vorm gaat krijgen. Woonvorm Together biedt ambulante begeleiding bij u thuis op diverse levensgebieden zoals: wonen, financiën, relaties, sociaal netwerk, mentale en lichamelijk gezondheid, maatschappelijke participatie of justitie. 

Voorbeelden van ambulante begeleiding kan zijn: hulp om structuur in de dag aan te brengen, leren plannen en organiseren, structureren van het huishouden, leren om te gaan met moeilijke situaties in het dagelijkse leven, begeleiding om je netwerk uit te breiden, begeleiden bij sociaal-emotionele problemen, leren omgaan met angst-paniek etc. 

Wat kunt u van ons verwachten

  • We starten snel, we kennen geen wachtlijst
  • We luisteren goed naar u en kijken naar de mogelijkheden
  • Oplossingen vinden we samen, we geven niet snel op
  • We komen naar u toe (op onze locatie is ook mogelijk)
  • We maken samen met u een plan met duidelijke doelen
  • Dit plan evalueren we regelmatig en stellen bij waar nodig
  • We werken samen met de mensen in uw buurt (familie, vrienden, buren, mantelzorgers)
  • Daarnaast werken we waar nodig samen met andere betrokken professionals
  • Professionele deskundige begeleiders die betrokken zijn en JOU zien!

Mocht je interesse hebben of meer informatie willen over de ambulante begeleiding die wij bieden, neem dan gerust contact met ons op of vraag ernaar bij het wijkteam van uw gemeente.