woonvorm-together

Tarieven van Together Woonvorm

Voor ondersteuning heb je een geldige indicatie nodig. Dit kan worden aangevraagd via het Centrum Indicatiestelling Zorg voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of via de gemeente voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Begeleiding en ondersteuning voor beschermd wonen wordt betaald vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Voor ambulante begeleiding en dagbesteding hebben wij contracten met meerdere gemeenten, zoals de gemeenten Ommen en Dalfsen en wordt de zorg betaald via Zorg in Natura (ZIN). PGB is hierbij uiteraard ook mogelijk!

Wonen bij Together Woonvorm

U kunt bij Woonvorm Together wonen met een VG indicatie of een GGZ indicatie. Woonvorm Together biedt beschermd wonen middels een persoonsgebonden budget.

Het wonen bij Together Woonvorm brengt kosten met zich mee. Als bewoner huurt u namelijk een appartement van ons. Deze kosten worden betaald uit uw loon, Wajong of andere uitkering.

De bewoner huurt een appartement van Together Woonvorm. De bewoner betaald: gas, water, elektra, voeding-, was en servicekosten.

Begeleiding bij Together Woonvorm

Als je van Woonvorm Together ambulante begeleiding of dagbesteding ontvangt, is de financiering hiervoor op twee manieren mogelijk, afhankelijk van uw indicatie.

WMO-begeleiding

Woonvorm Together heeft contracten voor WMO-begeleiding met diverse gemeenten zoals Ommen en Dalfsen. De kosten voor WMO-begeleiding komen voor rekening van de gemeente en is afhankelijk van de zorgzwaarte die nodig is.

Er moet wel een eigen bijdrage betaald worden aan het CAK. De hoogte hiervan is afhankelijk van het budget van de cliƫnt, welke weer afhankelijk is van de zorgzwaarte die nodig is. In sommige gevallen kan de gemeente of de zorgverzekeraar de eigen bijdrage vergoeden.

WLZ-begeleiding

Voor begeleiding vanuit de WLZ, bieden wij zorg die bekostigd wordt vanuit het persoonsgebonden budget. Dit budget kan door de deelnemer zelf worden besteed aan de zorg die nodig is. Het tarief wordt gezamenlijk besloten aan de hand van de zorgzwaarte. Voor begeleiding op PGB-basis geldt tevens een eigen bijdrage aan het CAK.

Jeugdgroep

Financiering van de jeugdgroep valt onder de jeugdwet / WLZ. De jeugdgroep valt in onder onderaannemerschap onder de organisatie Pluryn. De gemeente waarin de ouder(s) van de jongere woonachtig is/zijn,  zijn verantwoordelijk voor financiering van de plaatsing.
 

Heeft u vragen over het huren van een appartement bij Together Woonvorm of over de financiering van uw ondersteuning? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.